Helaas heb ik het besluit moeten nemen om tot zeker midden 2020 een cliëntenstop in te lassen. Cliënten die in behandeling zijn, zijn reeds op de hoogte gesteld.

Gedurende de loop van 2020 zal op de website meer duidelijkheid komen over het verloop van de cliëntenstop.

 

Cliëntenstop vanaf oktober 2019 tot midden 2020