Goed nieuws!!! Afgelopen februari kwam er van de gemeente Noordoostpolder de vraag of ik als psycholoog met de gemeente zou willen samenwerken om psychologische ondersteuning, hulp en zorg aan de jeugd (0-18) en ouders in de Noordoostpolder te verlenen. Hiervoor moest ik aan een aantal eisen voldoen en met vreugde kan ik meedelen dat ik per vandaag aan deze eisen voldoe. Vrijdag zal het definitieve contract met de gemeente worden ondertekend en vanaf dan kunt u uw kind aanmelden met een verwijzing van een verwijzende instantie van de betreffende gemeente.

Samenwerking met de gemeente Noordoostpolder