Angst

Iedereen kent angst. Angst is namelijk een belangrijk overlevingsmechanisme. Soms kan de angst voor bijvoorbeeld voorwerpen, gedachten (bijvoorbeeld alsmaar piekeren over wat er mis kan gaan), handelingen of dieren echter dermate groot zijn, dat ze u beperken in het dagelijks leven. Wanneer u zich herkent in deze klachten bent u van harte welkom in de praktijk.

Samen gaan we kijken of we de oorsprong van de angst kunnen achterhalen en of en hoe we u weer vrijer door het leven kunnen laten gaan.

Depressieve klachten

Een depressie wordt vaak omschreven als een stemmingsstoornis. Langdurige gevoelens van somberheid en neerslachtigheid, waarbij mensen vaak ook last hebben van bijvoorbeeld verminderd zelfrespect of doodmoe zijn. Geen zin meer om iets te ondernemen, of juist iets ondernemen en daar geen plezier aan kunnen beleven. Hoewel u last kunt hebben van deze klachten betekent dat niet dat u depressief bent. De scheidingslijn is hierbij erg moeilijk te vinden en kan vaak door middel van psychodiagnostische hulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld een vragenlijst wel gevonden worden. Sombere gevoelens kunnen ontstaan na het doormaken van verlies. Dit kan het verlies van een dierbare zijn, maar ook van werk of iets anders dat belangrijk was/is voor u. Soms is de oorzaak niet duidelijk en zijn er alleen die gevoelens die u dwarszitten.

Wanneer u last heeft van negatieve en/of sombere gevoelens kunt u bij mij in de praktijk terecht. Samen gaan we zoeken naar een manier om te proberen weer een positievere kijk op het leven te creëren.

Psychosomatische klachten

Wanneer er sprake is van zogeheten psychosomatische- of somatoforme klachten spreekt men over klachten waarvoor de arts geen lichamelijke verklaringen heeft kunnen vinden. Of dat de arts wel lichamelijke klachten heeft kunnen vinden, maar dat de beperkingen die hieruit voortvloeien ernstiger zijn dan de arts kan verklaren. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld pijnklachten of vermoeidheidsklachten.

Wanneer u dergelijke klachten ervaart kunt u terecht bij mij in de praktijk. In samenwerking met Jaap Pluvier (orthomanueel arts) en Carmen Eelman (fysiotherapeut) gaan we kijken hoe we u het beste kunnen helpen om de klachten te verminderen.

Niet specifieke klachten

Soms kan het voorkomen dat u gewoon niet lekker in uw vel zit. U voelt zich lusteloos, futloos, u piekert veel en wilt daar graag verandering in brengen.

Ook hiervoor kunt u bij mij terecht. Samen kijken we naar een strategie die goed past bij uw wensen om weer lekkerder in uw vel te komen zitten.

Relatieproblemen

Onder de noemer Relatieproblemen vallen vele problemen die er voor kunnen zorgen dat de relatie tussen u en uw partner niet zo soepel meer verloopt als dat het eerder deed. Mocht u er samen voor willen gaan om te werken aan uw relatie, neemt u dan gerust contact op!