image1

Mijn naam is Veronique de Jong en ik ben een psycholoog werkend vanuit Emmeloord. Sinds augustus 2017 ben ik tevens elke woensdag en donderdag werkzaam als POH-GGZ bij een huisartspraktijk op Urk.

Na het behalen van mijn diploma Toegepaste Psychologie, waarbij ik mij heb gespecialiseerd in orthopedagogiek, ontwikkelingspsychologie en neuropsychologie, was ik van mening dat er nog veel meer te leren viel binnen het vakgebied psychologie. Ik ben daarom, met goed gevolg, Positieve Psychologie en Technologie gaan studeren aan de Universiteit van Twente.

Ik heb tijdens mijn opleidingen onder andere cursussen gevolgd over coaching (begeleiding), counseling(adviseren) en training evenals een cursus over het geven van voorlichtingen en een cursus mediation. Ik ben geregistreerd als Psycholoog NIP, aangesloten bij de Nederlandse Beroepsvereniging Toegepaste Psychologie, sta ingeschreven bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd en bij het Kwaliteitsregister Paramedici.
   
Ik heb ervaring in het werken met mensen met een verstandelijke beperking en in het werken met kinderen in gesloten jeugdzorg instellingen. Daarnaast heb ik ervaring mogen opdoen in het begeleiden van mensen, met name ouders die problemen ervoeren in en met het onderwijs van hun kinderen, ben ik opgeleid om faalangsttrainingen te kunnen geven evenals het doen van psychodiagnostisch onderzoek.   

Ik werk vanuit een positief psychologische invalshoek. Dit houdt in dat ik niet alleen kijk naar de klacht waarmee iemand komt, maar ook naar wat er allemaal nog wél goed gaat en hoe we vanuit die positieve kracht(en) verder kunnen. Daarnaast heb ik met betrekking tot behandelingen het motto: kort als het kan, lang als het moet.  

Tijdens het afronden van mijn master heb ik mij verdiept in de relatie tussen lichaam en geest om een reeds bestaande positief psychologische vragenlijst verder te kunnen valideren. Toen mij in die periode de mogelijkheid werd geboden om multidisciplinair te gaan samenwerken met een orthomanueel arts, Jaap Pluvier en een fysiotherapeut, Carmen Eelman omdat zij behoefte hadden aan een psycholoog die kan werken vanuit een positief psychologisch oogpunt en die daarbij de samenwerking tussen lichaam en geest niet negeert, heb ik besloten om een eigen praktijk op te starten.

Ook op facebook kunt u mij vinden. Op deze pagina zet ik regelmatig nieuwtjes en interessante weetjes.